Jesteś wylogowany!
STRONA GŁOWNA
EDYCJA I
NOWOŚCI
OPIS PROJEKTU
REGULAMIN
REJESTRACJA
mini MGT
LOGOWANIE:
Login:
Hasło:
GALERIA

REGULAMIN MGT - II EDYCJA
Matematyczna Gra Terenowa
Celem gry jest w jak najkrótszym czasie odnalezienie „skrytek” ukrytych w centrum miasta Bytomia za pomocą mapy oraz rozwiązanie problemów matematycznych w nich zawartych. Rozwiązania tworzą hasło, które należy podać w ostatnim punkcie zaznaczonym na mapie. Drużyna, która wykona wszystko najszybciej zgodnie z regulaminem, wygrywa MGT challenge 2015.
MATEMATYCZNA GRA TERENOWA CHALLENGE 2015 EDYCJA II
FESTIWAL NAUKI W BYTOMIU
23.03.2015
Uczestnicy :
 1. Każde gimnazjum z Bytomia może zgłosić jedną trzyosobową drużynę do MGT utworzoną z uczniów klasy trzecich oraz jednego opiekuna (nauczyciela) który nie musi być nauczycielem matematyki.
 2. Zgłoszenie drużyn odbywać się będzie poprzez stronę internetową poświęconą MGT od 15.02.2015 do 28.02.2015r.
 3. Drużyna jest zobowiązania wypełnić wszystkie dane do rejestracji wydrukować kartę zgłoszenia i ją dostarczyć w dniu spotkania organizatorów z liderami drużyn – lub w dniu konkursu . Wersję elektroniczną (bez podpisów) wysłać na wskazany adres e-mail do 28.02.2015 - warunek konieczny.
 4. Niepełnoletni uczestnicy, aby wziąć udział w grze muszą kartę zgłoszeniową złożyć z podpisem rodzica (opiekuna).
 5. W przypadku, kiedy jakaś szkoła nie będzie chciała wziąć udziału w grze, poprzez losowanie zostanie wyłoniona szkoła (szkoły) która będzie mogła wystawić dwie drużyny. Losowanie odbędzie tylko w przypadku jak liczba zgłoszonych drużyn będzie mniejsza od 5.
 6. Drużynę mogą tworzyć osoby z różnych klas trzecich danej szkoły.
 7. Po rejestracji drużyn, każda z nich dostanie potwierdzenie na emaila o przyjęciu do MGT (w przypadku dobrze wypełnionej karty rejestracyjnej), jak również login i hasło które nadane będzie przez organizatorów (potrzebne podczas gry). Login i hasło wręczone będzie w dniu gry czyli 23.03.2015r.
Przebieg gry z jego głównymi celami:
 1. 9 marca 2015 organizatorzy spotkają się z liderami grup w celu przedstawienia programu imprezy oraz zebrania kart rejestracyjnych.
 2. Rozpoczęcie gry odbędzie się w poniedziałek 23 marca 2015 o godzinie 12:30 w Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej Curie w Bytomiu, ul.Katowicka 35, pierwsze piętro.
 3. Po ceremonii otwarcia MGT zostanie przeprowadzone losowanie opiekunów do drużyn – opiekunowie (nauczyciele) biorą odpowiedzialność za powierzoną im drużynę podczas trwania MGT oraz wchodzą w skład drużyny.
 4. Opiekunowie drużyn nie mogą pomagać w żaden sposób drużynie !
 5. Drużyna powinna być wyposażona w telefon komórkowy z aplikacją odczytującą kod QR.
 6. Drużyny otrzymują: jedną mapkę i cztery karty uczestnictwa oraz pierwszy problem matematyczny do rozwiązania, który jest pierwszą liczbą kodu. W kopercie będzie się też znajdować wskazówka oraz numer następnej „skrytki” do której drużyna musi się udać.
 7. Każda „skrytka” zawiera zadanie matematyczne z podstawy programowej , rozwiązania tworzą klucz.
 8. W każdej „skrytce” będą umieszczone podpowiedzi ułatwiające lokalizację miejsca ukrycia „skrytek” oraz hasło (jeśli będzie wymagane) do podania w miejscu ukrycia „skrytki”.
 9. Drużyny mają obowiązek odnaleźć wszystkie „skrytki”, co potwierdzane będzie kolejno na karcie uczestnictwa naklejką otrzymaną w punkcie ukrycia „skrytki”.
 10. Kolejność odnajdywania „skrytek” jest istotna.
 11. Zabrania się podczas szukania „skrytek” korzystania z samochodów, komunikacji miejskiej, czy innych środków transportu. Złamanie tego zakazu, wiąże się z dyskwalifikacją drużyny.
 12. Drużyny, które zameldują się na miejscu umieszczenia ostatniej „skrytki”, są zobowiązane do zalogowania się na stronie MGT, podania ciągu cyfr (klucza) otrzymanego z rozwiązań zadań znalezionych w skrytkach, wydrukowania potwierdzenia oraz wykonania ostatniej instrukcji.
 13. Rozwiązania zadań MGT tworzą klucz który można tylko raz wpisać ! (nie ma możliwość poprawy).
 14. Lokalizacja mety MGT będzie ujawniona po wpisaniu klucza i jego wydrukowaniu.
 15. Każdy uczestnik drużyny która zamelduje się na mecie musi przedstawić kartę z wszystkimi naklejkami otrzymanymi w miejscu „skrytek” oraz drużyna musi przedstawić wydruk z kluczem.
 16. Drużyna za każde bezbłędnie rozwiązane zadanie otrzymuje 10 pkt.
 17. Drużyna która zamelduje się na mecie jako pierwsza otrzymuje 20 pkt, druga- 15 pkt, trzecie -10pkt i czwarta – 5 pkt.
 18. Drużyna która zdobędzie najwięcej punktów wygrywa MGT challenge 2015 II edycja
 19. Wszystkie drużyny wraz z opiekunami które brały udział w MGT są zaproszona na ceremonie zamknięcia, która odbędzie się w 23.03.2015 w Technikum nr 1 ul. Żeromskiego 26 w Bytomiu o godzinie 15:00.
 20. Podczas uroczystości zamknięcia jest przewidziany mały poczęstunek.
 21. W „skrytkach” będą znajdować się zadania z następujących działów matematyki: Liczby i działania, procenty, potęgi i pierwiastki, figury na płaszczyźnie, funkcje, figury podobne, wyrażenia algebraiczne, układy równań, proporcjonalność, graniastosłupy i ostrosłupy, elementy statystyki.
Nagrody:
 1. Drużyna która wykona wszystko zgodnie z regulaminem wygrywa MGT, ptk. 16 regulaminu. – warunkiem koniecznym są wypełnione karty uczestnictwa oraz wydruk z kodem.
 2. Trzy pierwsze drużyny otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów (każdy uczestnik drużyny) oraz dyplomy.
 3. Każdy uczestnik otrzymuje dyplom za udział w MGT.
 4. Opiekunowie drużyny (nauczyciele) otrzymują upominki od MGT.
Postanowienia ogólne:
 1. 1. Zobowiązuje się drużyny do uczciwej rywalizacji.
 2. Udział w grze jest bezpłatny i nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami finansowymi.
 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialność za sytuacje losowe podczas trwania MGT.
 4. Opiekun (nauczyciel) drużyny bierze odpowiedzialność za powierzoną mu drużynę.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wnoszenia zmian w regulaminie.
Organizatorzy: Szkoły Patronackie:
Rafał Kapica Technikum nr 1 ZSGH
Witold Sbirenda Technikum nr 4
Beata Kołodziejczyk
Marcela Ogrodnik


Kontakt: mgt@zsgh.net.pl
Strona www: mgt.zsgh.bytom.pl


ZAPRASZAMY DO ZABAWY Z MATEMATYKĄ
 Copyright® ZSGH Bytom  Design by Olin Opiekun projektu: RAFAŁ KAPICA